AB Poje Hibe Uygulama20161026_104000
Süreçleri Eğitimi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projelerde hibe uygulama süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitim gündeminde;

• Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler
• Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi
• Hibe Programı Uygulama
• İzleme Bilgi Sistemi (MIS)
• Hibe Projeleri İzleme
• Satınalma
• Raporlama

başlık ve içeriklerine değinilmiştir. Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi uygulama aşamasında rehberlik sağlayacak olan toplantı verimli şekilde sonlanmıştır.