http://burlingtoncarshow.ca/?wordfence_lh=1 AB Poje Hibe Uygulama20161026_104000
buy generic Pregabalin online Süreçleri Eğitimi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projelerde hibe uygulama süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitim gündeminde;

• Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler
• Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi
• Hibe Programı Uygulama
• İzleme Bilgi Sistemi (MIS)
• Hibe Projeleri İzleme
• Satınalma
• Raporlama

başlık ve içeriklerine değinilmiştir. Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi uygulama aşamasında rehberlik sağlayacak olan toplantı verimli şekilde sonlanmıştır.