“ Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında düzenlenen http://ninacrews.com/blog/wp-admin/ Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi birçok konuda olumlu çıktılarla sona erdi.