“ Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında düzenlenen see Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi birçok konuda olumlu çıktılarla sona erdi.