“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” Ayaş Çalıştayı Tamamlandı

 

9 Şubat 2017 Hattuşa Vacation Thermal Clup Ayaş’ta gerçekleştirilen çalıştaya sektör temsilcileri, IK departmanları, yerel yetkililer katılım sağlayarak projeye desteklerini sundular.

Gülşah Özcanalp GÖKTEKİN’in moderatörlüğünde gerçekleşen  “Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” başlıklı tanıtım toplantısına;

Ayaş İlçe Belediye Başkanı sayın Bülent TAŞAN, Ayaş Kaymakamlığı Ayaş Çocuk Destek Merkezi Müdürü Gökşen ALTINOK, kurum müdür yardımcısı Birsen ZAİMOĞLU, Ayaş Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatma Büyük ÖZSAN, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Yetişkin Eğitim Bürosu psikolog Ayfer ÖZOVA, Sosyal Çalışma Uzmanı Irmak BAKIR, Ayaş belediyesi Meclis Üyeleri; Osman AKSOY,  Şaban AYSAL, Mustafa SONGÖZ, Ayaşlı Kadınlar Derneği yetkilileri Zehra VAROL, Yasemin ÖVEYİLE, BEDD Ankara Temsilcisi Nada KADEH, BEDD Operasyon Müdürü Beril TOKER, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Öğretmeni Tülay ZENGİN’in yanı sıra engelli katılımcı ve aileleri katıldı.

“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” çalıştayında;

 • Engelli grubun mevcut durumu,
 • Eğitim ihtiyaçları,
 • Eğitim ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığı,
 • Eğitim modüllerinin ne olduğu,
 • Nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler,
 • SWOT analizleri ve somut çıktılar konu başlıklarına değinildi.

İhtiyaç analizleri gerçekleştirilen toplantıda uzmanların fikirleri alınarak projeye katkı sağlamaları mümkün hale gelmiştir.


“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” çalıştay çıktısı:

HEDEF: 

 1. Tarafların hak çerçevesinde bilgi alması ve farkındalık kazanmalarının sağlanması,
 2. Süreç içerisinde ilgili diğer konularda danışmanlık/rehberlik yapılması,
 3. Tarafların zihinlerindeki engellerin kaldırılması,
 4. Proje sonuçları ile yeni projelerin üretilmesi,
 5. Proje alanının faydası artacak biçimde genişletilmesi,
 6. Kariyer danışmanlığı,
 7. İstikrarlı ve sürdürülebilir projelerin devamının sağlanması,
 8. Ülke geneline yaygınlaştırılması noktasında öncülüğün ağlanması,
 9. Sağlık Turizminin sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirilmesi,
 10. Dezavantajlı gruplara yeni bir sektörde istihdam imkanı yaratmak,
 11. Kotasız, pozitif ayrımcı bir çalışma ortamı sağlamak,
 12. İlgililer arasında kapsayıcı ve katılımcı işbirliği (STK, üniversite, kamu ve özel)

İHTİYAÇ:

 1. Envanter İhtiyacı, takip sisteminin sağlanması,
 2. Uzman görüş ve desteklerinin öneminin anlaşılması,
 3. Dezavantajlı bireylerin dinlenmesi ve anlaşılması,
 4. Üniversite engelli topluluklarının projeye dahil edilmesi ve projeye katkı sağlamalarına imkan tanımak,
 5. Projeye katılacak olan kişilere proje öncesinde psikolojik/motivasyonel desteğin sağlanması (Mesleki rehabilitasyon)
 6. Proje katılımcıları ile birlikte ailelerinin de dikkate alınması,
 7. Aile destek gruplarının kurulması,
 8. Dezavantajlı grupların kendi aralarında grup kurmasının sağlanması,
 9. Kamu spotu vb. görsel çalışmaların yaygınlaştırılmasının sağlanması,
 10. Başarı hikayelerinin paylaşılmasının sağlanması.

SORUN:

 1. Hukiki destek süreleri,
 2. Diğer dezavantajlı grupların katılımının sağlanması,
 3. Engelli tanımları ve etkileri,
 4. Kamu desteklerinin kesilmesi korkusu şeklinde SWOT analizi gerçekleştirilmiştir.

“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” çalıştayı Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi’ni süreç içerisinde besleyecek ve geliştirebilecek çıktılarla son buldu.