"Engelsiz Sağlık Turizm Kenti Ankara" çalıştayı haberi...

17 Şubat 2017 Midas Termal Otel Haymana’da gerçekleştirilen çalıştaya sektör temsilcileri, IK departmanları, yerel yetkililer katılım sağlayarak projeye desteklerini sundular.

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleşen  “Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” başlıklı tanıtım toplantısına;

Çalıştaya, Haymana Belediye Başkanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ayhan Metin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları Daire Başkanı,Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür Müdürü ve yardımcısı, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Müdürlüğü Uzmanı, İşkur Aktif İşgücü Birim uzmanları, Haymana Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yetkilileri, Çankaya RAM psikolojik danışmanları, Yenimahalle RAM Psikolojik Danışmanları, Etimesgut Belediye Proje Ofisi, Polatlı Huzurevi Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Haymana Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve merkez hocaları, Dünya Göz Hastanesi Müdürü, Haymana Devlet Hastanesi Başhekimi, Ege Sağlık Turizm şirketi, BN Danışmanlık yetkilileri, Birleşen Yürekler Derneği Başkanı, HAK-İŞ Engelliler Komitesi Başkanı, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı ve TÜRSAB’ın dışında engelli birey ve aileleri katılım sağlamıştır.

“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” Haymana çalıştayında;

 • Engelli grubun mevcut durumu,
 • Eğitim ihtiyaçları,
 • Eğitim ihtiyaçlarının ne düzeyde karşılandığı,
 • Eğitim modüllerinin ne olduğu,
 • Nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler,
 • SWOT analizleri ve somut çıktılar konu başlıklarına değinildi.

İhtiyaç analizleri gerçekleştirilen toplantıda uzmanların fikirleri alınarak projeye katkı sağlamaları mümkün hale gelmiştir.

“Engelsiz Sağlık Turizmi Kenti Ankara” çalıştay çıktısı:

Yöneltilen Sorular:

 1. Sağlık Turizminde engelli istihdamını arttırıcı teşviklerin geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması için yapılması gerekenler nelerdir?
 2. İş gücü talebinin nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi adına neler yapılmalıdır?
 3. Eğitim modülleri neler olmalıdır? Ne düzeyde verilmelidir?
 4. Engellilere yönelik olarak geliştirilen örgün ve yaygın eğitim programların etkinliğinin arttırılması için neler yapılmalıdır?
 5. Sağlık Turizminde engelli istihdamına yönelik eğitim kurumları ve sektör işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması, işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi adına neler yapılabilir?

 

Sonuçlar:

 • Kamu spotlarının yaygınlaştırılması,
 • Engelli bireylere kurum ve kuruluşlarında % 50 oranında indirim elde edilmesinin sağlanması,
 • Çalışılan kurumlarda teknik alt yapının oluşturulması, koşulların iyileştirilerek sürdürülmesinin sağlanması,
 • %40 engel raporuna sahip olan engelli bireyler için gereken ek teşviklerin yasallaştırılması.

 • Engelli bireyler görünür pozisyonlarda istihdam edilmelidir.
 • Engeline uygun biçimde pozisyonlarda istihdam edilmesi önerilmektedir.
 • İstihdamından sonra denetimin sağlanması ve sürekliliğinin gerçekleşmesi takip edilmelidir.
 • %10 oranında istihdam gerçekleştiren kurumlara hükümetler tarafından teşvik ve desteğin sağlanması. (Engel oranı yükseldikçe vergi oranı düşecek şekilde)

 • Verilen eğitim modüllerinde eksiklikler mevcuttur.
 • Sağlık Turizminin farkındalığını sağlayacak modüllerin eklenmesi, gerekirse yeniden yazılması sağlanmalıdır.
 • Hayat Boyu Öğrenme Merkezi modüllerinde zihinsel, görme, işitsel türlerde programlar mevcuttur ancak geliştirilmesi gerekmektedir ve tüm engel türleri için revize edilmelidir.
 • Yeni modüllerin eklenmesi noktasında önerilen modül başlıkları:
  • Animasyon,
  • Rehberlik,
  • Danışma ve Ön Büro,
  • Mutfak,
  • Servis,
  • İnsan Kaynakları ve İdari İşler,
  • Asistanlık
  • Otel İşletmeciliği Yöneticiliği

 • Yaşamı destekleyen destek eğitimleri ile okullardaki örgün eğitimlerin ayrışmasının sağlanması gerekir.
 • Bireylere gerçekçi destek eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
 • Ailelerin maaş kesintisi kaygısından uzaklaşmalarını sağlamak gerekmektedir.
 • Ailelerin bilinçlenmesi sağlanmalıdır.
 • Yardımların belli ölçüde devamlılığı sağlanmalıdır ve eğitimlere devam edilmelidir.

 • Kat hizmetlerinde farklı alan başlıkları vardır.
 • Farkındalık, algı farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır.
 • Dezavantajlı ve engelli grubu ayırarak iletişim ağı (network) oluşturulması sağlanmalıdır.
 • Üniversite engelli toplulukları ile sektörün buluşturulması gerekmektedir.
 • Kariyer Geliştirme ofislerinin oluşturulması sağlanmalıdır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalar yapılmalıdır.
 • İş Kurum iş başı eğitim modelleri ile sürekliliğinin sağlanması adına programlar başlatılmalıdır
 • Hayat Boyu Öğrenme Modül Programı kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Sonuç ve Öneriler:

 • Farklı projelerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
 • E-Ticaret Uzmanı geliştirilmelidir.
 • Satış Elemanı Eğitimleri verilmelidir.
 • Satış Pazarlama Modüllere eklenmelidir.
 • İşveren ne kazanacak? Sorusuna cevap arıyor. Bu cevabın karşılanması gerekmektedir.
 • Engelli çalıştıranlara yardımcı oluyor mu?
 • Pilot bölgeler belirlenerek yaygınlaştırılmalıdır.
 • İşverenleri bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 • Engelli sağlık turizmine yönelik kurumlar, modüller nelerdir ve istihdam aşamasında ne tür katkıların sağlanacağı çalışması yapılmalıdır.
 • Engellilere kimler eğitim verebilir? Sorusuna cevap bulunmalıdır.
 • İstihdam ile işveren nelerden yararlanabilir? Sorusuna cevap bulunmalıdır.

17 Şubat 2017 tarihinde Midas Termal Otel Haymana’da gerçekleştirilen “Engelsiz Sağlık Turizm Kenti Ankara” çalıştayı Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar Projesi’ni süreç içerisinde besleyecek ve geliştirebilecek çıktılarla son buldu.