ornekjpg

Proje Hakkında

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından geliştirilen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin desteklediği Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar projesi kapsamında dezavantajlı/engelli bireylere 3 ay süreli olarak eğitimlerin sunulması çalışması başlamıştır. Engelli/dezavantajlı 66 bireye alanına yönelik olarak; Çağrı Merkezi Operatörü Eğitimi, Kat Hizmetleri Eğitimi, Mesleki İngilizce Eğitimi verilecektir.

Proje Amacı

Engelsiz Yeni Hayata! diyerek başlatılan proje, katılımcılarını eğitimler ile destekleyerek, mesleki beceri ve gelişimlerine destek sunmaktadır. Uygun mesleklere yönelik olarak eğitilecek olan dezavantajlı/engelli bireyler istihdam edilebilirliklerini de arttıracaklardır. Projenin esas amacı; yaklaşık olarak 66 bireye sunulan eğitimler sonucunda sektörün ihtiyacı olan insan kaynakları açığını kapatmak, katılımcıların iş sahasında kendinden emin ve bağımsız olarak yer almasını sağlamaktadır.

Hedef Kitle

18-45 yaş arası, en az ilkokul mezunu, kişisel bakımına özen gösteren ve kendini geliştirmek isteyen dezavantajlı yakaşık 66 bireyin  eğitim alarak meslek becerilerini geliştirmelerinin yanında; sosyal entegrasyon, kendine güven, bağımsız olma ve ekonomik özgürlük gibi artıları hayatlarına katmaları hedeflenmektedir.

 

Eğitimler

 

3d-call-centreÇağrı Merkezi Operatörü Eğitimi:

İletişimin gücünü keşfederek bu özelliği iş sahasına taşıyabilecek olan kursiyerler, kaliteli iletişimin engel tanımadığını etkili biçimde anlatan eğitim modülü sayesinde mesleki becerilerini geliştirebilecek ve istihdam edilebilirliklerini arttıracaklardır.

 

mesingMesleki İngilizce Eğitimi:

İş alanlarına yönelik olarak mesleki dil eğitimi almak isteyen birey ve kurumlara uyarlanmış bir programdır. İş ingilizcesi olarak adlandırılan eğitim modülü ile mesleki ingilizceyi geliştirmek, geliştirirken de güncel terimleri öğrenmek mümkündür. Programa dahil olarak eğitim alan katılımcılar, modern iş dünyasında meslek dilleri ile ön plana çıkma şansı yakalayacaklardır.

 

Kat Hizmetleri Eğitimi:

Konaklama tarzı işletmelerde temizlik, düzen ve bakım becerisini kazanarak iyi bir eleman olma şansını yaratmasını destekleyen eğitim sonrasında konaklama tesisleri, acentalar, danışma ve temizlik şirketlerinde görev alma imkanı ortaya çıkacaktır. Yetiştirilen eleman gerekli ortam sağlandığında kat hizmetlerinde doğru ve eksiksiz olarak organizasyon gerçekleştirebileceklerdir. 3 ay sürecek olan Kat Hizmetleri Eğitimi sonrasında 2 ay süresince uygun tesislerde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecektir


qtq80-0NMWmBPROJE SÜRECİ

 

Engelsiz Sağlık Turizm ile Yeni Hayatlar Projesi kapsamında sunulacak olarak eğitimler süresince; anketler düzenlenerek mesleki gelişimleri sürekli olarak izlenecektir. Sınavda başarı gösteremeyen katılımcılara takviye dersler düzenlenerek ek sınav hakkı tanınacaktır. Eğitimin 3 aşamasında uygulanan anketler ile gerekeli analizler yapılarak eksikliklerin tespit edilmesi sağlanacak ve verim arttırıcı çalışmalar yapılacaktır.

Proje kapsamında detaylı olarak bahsedilen eğitimleri alan dezavantajlı bireylerin niteliklerinin arttırılması, iş gücü piyasasında etkin olarak yer alması sağlanacaktır. Hedef sektör olan sağlık turizmi sektöründe çalışabilmeleri için gereken eğitim altyapısı ve bilgi birikimi kazandırılacaktır.

 

qtq80-Rz0b0EEngelsiz Sağlık Turizm ile Yeni Hayata Proje eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcıların büyük bir oranının istihdam edilmesi söz konusudur.

Proje süresince gerçekleştirilecek olan Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi'nin kurulması ile; potansiyelin ortaya çıkarılması ve katılımcıların istihdamının arttırılmasının önü açılacaktır. Ankara merkezli kurulacak olan Sağlık Turizmi Çağrı Merkezi'nde bulunacak olan ekipmanlar engelli bireylerin kullanabilecekleri ergonomi de olacaktır.

Kurulacak olan çağrı merkezi; Ankara ve çevresindeki termal ve sağlık turizmi tesisleri, konaklama imkanları, ulaşım gibi konularda müşterilere bilgilendirme çalışmaları yapacaklardır. Yerli ve yabancı turistlerin uygun ve ilgili yerlere yönlendirilmelerini sağlayacak olan çağrı merkezi artan talepler karşılama anlamında engelli ve dezavantajlı bireylere güzel bir iş imkanı sunmaktadır. İlk aşamada 10 engelli bireyin istihdamı öngörülmektedir. Sektörün ihtiyaçları ile engelli bireylerin ihtiyaçlarının örtüşmesi alternatif çözümleri hayata geçirecektir. Sağlık turizmi sektöründe hizmet standartlarının iyileşmesine katkı sağlayan bu faaliyet önemli bir istihdam kaynağı olacaktır.

qtq80-uNkOLSİstihdam Rehberliği desteği ile; dernek projenin 9. ayından itibaren bitimine kadarki 3 aylık sürede eğitim ve stajını başarı ile tamamlamış engelli bireylerin kariyer sitelerinden faydalanması, Cv oluşturma, mülakat teknikleri vb. konularda bilgi edinmesini hedeflemektedir. Üye işverenler nezdinde gerçekleştirilecek girişimler ve iş bulma rehberliği, işe engelli bireylerin kısa sürede istihdam edilmesi; ilk etapta 20 kişinin Ankara bölgesinde faaliyet gösteren termal tesislerde işe alınmasını hedeflenmektedir.

Uluslararası Fuar/Kongre Katılımı: Proje kapsamında mesleki eğitim alan, staj yapan dezavantajlı/engelli bireylerin toplumsal entegrasyonunun ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasının yanında her yıl düzenlenen Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi'ne de katılımlarının sağlanması planlanmaktadır.

3 ay teorik ve 2 ay uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda, katılımcıların gösterdiği başarıya göre kendilerine sertifikaları dağıtılacaktır.

Sonuç olarak; proje kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan, beceri gelişimi ve mesleki rehabilitasyonu sağlanarak gerekli yetkinlikleri kazanan dezavantajlı/engelli katılımcıların belli bir oranının projeye destek veren işletmelerde uygun pozisyonlarda istihdam edilmesi planlanmaktadır.


hedef
Yönetim Yapısı

Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Hibe Programı: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi

Referans Numarası: EuropeAid/135743/ID/ACT/TR


Proje Adı: Engelsiz Sağlık Turizmi ile Yeni Hayatlar

Proje Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği

Eşbaşvuran Kuruluş: Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi


 

Proje Ekibi

logolar_page_2

Enstitü Başkanı

Enginer Birdal

http://yenihayatenstitusu.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-cropped-logolar_Page_2-5.jpg

Ercan Karakuş

Proje Koordinatörü

http://yenihayatenstitusu.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-cropped-logolar_Page_2-5.jpg

Duygu Özlem Demir Eshikumo

Eğitim ve Staj Direktörü/Eğitim Koordinatörü

http://yenihayatenstitusu.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-cropped-logolar_Page_2-5.jpg

Harun Işık

İdari İşler Sorumlusu

Proje Dökümanları

Proje Hakkında detaylı döküman ve bilgi için tıklayınız.